Turvalisus, ausus, professionaalsus.

  • Juhindume oma tegevuses põhimõtetest, mis aitavad vältida tööõnnetusi ja keskkonnakahjustusi.
  • Arendame oma tooteid selliselt, et nende tootmisel ja kasutamisel oleks võimalikult väike keskkonnakoormus ning et nad oleksid pika kasutuseaga.
  • Teeme kõik endast oleneva kliendi soovide rahuldamiseks.
  • Juhindume oma tegevuses headest äritavadest ja täidame kõiki seadustest tulenevaid kohustusi.
  • Arendame ennast pidevalt ja tahame ületada meiega seotud ootuseid.
  • Oleme usaldusväärsed ja ausad.
  • Teeme kliendiga koostööd.
  • Oleme oma ala professionaalid.
  • Tagame ohutu töö nii tootmisprotsessis kui ka ehitusobjektidel.
  • Jagame kogutud teadmisi ehitajatega, samaaegselt õppides ka ise ehituspraktikutelt.

Austame kliendiandmete privaatsust.

Siit leiate meie VEEBISAIDI PRIVAATSUSAVALDUSE.

Pühendume inimõiguste tagamisele.

Oleme pühendunud jätkusuutlikule,vastutustundlikule ja eetilisele äritegevusele. Sellega luuakse püsivad suhted, mis põhinevad usaldusel ja sellistel ettevõtte põhiväärtustel nagu usaldusväärsus, ausus ja seaduste austamine. Järgnevas avalduses, mis tehakse CRH  ja tema tütarettevõtete nimel, kirjeldatakse CRH-s ette võetud samme tagamaks, et ei tema oma ettevõtetes ega tarneahelates ei toimuks orjapidamist ega inimkaubandust.

AVALDUS