MENÜÜ

Sertifikaadid

Rudus AS-i poolt väljastatava kaubabetooni deklareeritavate omaduste loetelu ja vastavuse tõendamise kord ning protseduur vastab MKM määrusele nr. 49 („Ehitusmaterjalidele- ja toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuete vastavuse tõendamise kord“) ja selle lisale 3 ning määrusele nr. 74 („Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“) ja selle lisa punktile 9.

Ehitustoote nõuetele vastavust tõendab:

Saatekiri on vastavusdeklaratsiooni lisa, mis antakse kaasa iga tehasest väljuva betoonikoormaga. Seal esitatakse betoonisegu andmed. Kuna toodame enamjaolt etteantud omadustega betooni, siis betoonisegu parameetrid / spetsifikatsioon / omadused on esitatud tellija enda poolt betoonisegu tellides.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena teostab pidevat järelevalvet AS Teede Tehnokeskus.

Kehtivad tootmisohje sertifikaadid ja üldised vastavusdeklaratsioonid:

Täitedokumentatsiooni jaoks piisab kodulehel olemasolevatest tootmisohje sertifikaatidest ja vastavusdeklaratsioonidest, mida täiendavad betoonikoormaga kaasasolevad saatekirjad.

Lagedi tehas
Lagedi – tootmisohje sertifikaat 197B-2014 (06.10.2020)
Lagedi – vastavusdeklaratsioon nr. 1-2020 (06.10.2020)

Väo tehas
Väo – tootmisohje sertifikaat 179B-2014 (06.10.2020)
Väo – vastavusdeklaratsioon-nr-2-2020 (06.10.2020)

Reola tehas
Reola – tootmisohje sertifikaat 176B-2014 (06.10.2020)
Reola – vastavusdeklaratsioon nr. 3-2020 (06.10.2020)

 

Varem kehtinud tootmisohje sertifikaadid (vastavustunnistused) ja vastavusdeklaratsioonid saate meie kvaliteedijuhilt. Saatke soov martin.trossek@rudus.ee

Küsi pakkumist