Rudus AS-i poolt väljastatava kaubabetooni deklareeritavate omaduste loetelu ja vastavuse tõendamise kord ning protseduur vastab MKM määrusele nr. 49 („Ehitusmaterjalidele- ja toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuete vastavuse tõendamise kord“) ja selle lisale 3 ning määrusele nr. 74 („Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“) ja selle lisa punktile 9.

Ehitustoote nõuetele vastavust tõendab:

  • ehitustoote tootja, andes välja vastavusdeklaratsiooni, kus selgitatakse betooni spetsifitseeritud nõuetele vastavust;
  • teavitatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus, andes välja tehasepõhise tootmisohje sertifikaadi, mis laieneb kõikidele sealt väljuvatele betoonisegudele.

Saatekiri on vastavusdeklaratsiooni lisa, mis antakse kaasa iga tehasest väljuva betoonikoormaga. Seal esitatakse betoonisegu andmed. Kuna toodame enamjaolt etteantud omadustega betooni, siis betoonisegu parameetrid / spetsifikatsioon / omadused on esitatud tellija enda poolt betoonisegu tellides.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena teostab pidevat järelevalvet AS Teede Tehnokeskus.

Kehtivad tootmisohje sertifikaadid ja üldised vastavusdeklaratsioonid:

Täitedokumentatsiooni jaoks piisab kodulehel olemasolevatest tootmisohje sertifikaatidest ja vastavusdeklaratsioonidest, mida täiendavad betoonikoormaga kaasasolevad saatekirjad.

Lagedi tehas
Lagedi – tootmisohje sertifikaat 197B-2014 (v.a 27.09.2017)
Lagedi – vastavusdeklaratsioon nr. 9-2017 (v.a 27.09.2017)

Väo tehas
Väo – tootmisohje sertifikaat 179B-2014 (v.a 27.09.2017)
Väo – vastavusdeklaratsioon nr. 11-2017 (v.a 27.09.2017)

Reola tehas
Reola – tootmisohje sertifikaat 176B-2014 (v.a 27.09.2017)
Reola – vastavusdeklaratsioon nr. 12-2017 (v.a 27.09.2017)

Maardu tehas
Maardu – tootmisohje sertifikaat 177B-2014 (v.a 27.09.2017)
Maardu – vastavusdeklaratsioon nr. 10-2017 (v.a 27.09.2017)

Varem kehtinud tootmisohje sertifikaadid (vastavustunnistused) ja vastavusdeklaratsioonid saate meie kvaliteedijuhilt. Saatke soov martin.trossek@rudus.ee

 


Lisainfo:

Martin Trossek

Martin Trossek

Betooni kvaliteedijuht

Mobiil: 50 28 681

martin.trossek@rudus.ee