MENÜÜ

Kasutusjuhend

Teadmiseks ehitajale ehk betooni kasutusjuhend

Paigaldusaeg

Betoonisegu tuleb paigaldada ca 45 min kuni 90 min jooksul,  sõltuvalt temperatuurist, peale selle jõudmist objektile. Kui paigaldamisaeg võib osutuda pikemaks kui 1,5h, tuleb sellest eelnevalt teavitada tellimuste vastuvõtjat. Paigaldusajast mittekinnipidamisel ei ole garanteeritud betooniklass.

Tardumise aeglustajaga betoon

Kui on ette teada betoonisegu aeglane vastuvõtt, siis tuleb kasutada aeglustit. Aeglustajaga betooni tardumise algus võib muutuda, kuna lisandi mõju on otseselt seotud betoonisegu temperatuuriga. Tardumise aeglustajat ei soovitata kasutada lihvitavates põrandabetoonides ning talvistes tingimustes.

Betooni töödeldavuse suurendamist objektil

võib teostada ainult plastifikaatoriga. Plastifikaator lisatakse vahetult enne betooni paigaldust. Minimaalne segamisaeg on 5 min. Enne paigaldust tuleb veenduda, et plastifikaator on segunenud ja betoon on ühtlane.

Vee lisamine objektil

Vee lisamine betoonisegusse on üldjuhul keelatud, kuna see põhjustab betooni tugevusnäitajate vähenemist. Kui tellija nõudmisel lisatakse segusse vett, tuleb lisatud vee kogus, betooni kogus ja kellaaeg saatelehel fikseerida. Korralduse andnud isikul on kohustus anda märkusele allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee lisamisel lasub vastutus täiel määral korralduse andnud isikul.

Suvine betoneerimine

Mida kõrgem temperatuur, seda kiiremini hakkab betoon tarduma. Vajadusel kasutada tardumise aeglustajat. Oluline on paigaldatud betooni, eriti betoonpõranda, järelhooldus e. kaitsmine kiire kuivamise eest (kõrge temperatuur + otsene päikesekiirgus + tuul). Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et minimaliseerida pragunemisriski. Järelhooldust teostatakse kastmise, kilega või järelhooldusainega katmise teel. Põrandabetooni soovituslik hooldusperiood on 14 ööpäeva.

Talvine betoneerimine

Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt betoon kivineb. Betooni temperatuuril <0°C kivinemisprotsess peatub. Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C, tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimismeetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5 MPa survetugevuse saavutamist. Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma ja tuule eest ning võimalusel soojendada (üldjuhul min.3-5 ööpäeva). Arvestada tuleks tuule-külma indeksiga – tuul kui külma mõju suurendaja. Talvel tuleks ära kasutada värske betooni ja betooni kivinemisel tekkivat soojust. Et betooni kivinemisprotsess algaks, tuleb konstruktsioon võimalikult kiiresti peale betooni paigaldamist presendi (õhuvahega konstruktsiooni suhtes) või soojustusmaterjaliga tuulekindlalt kinni katta. Efektiivne on kõrgema klassiga ja kuuma betooni kasutamine.

Jäätumiskindel betoon (kuni – 15°C)

Jäätumiskindel betoon on eelkõige elementide vuukidesse mõeldud spetsiaalbetoon. Betoonis sisalduva lisaaine tõttu ei saa betooni struktuur kahjustatud isegi -15°C juures. Arvestada tuleb, et betooni kivinemine on väga aeglane. Kivinemine aktiviseerub, kui betooni temperatuur tõuseb üle 0°. Antud betooni soovitame kasutada ainult seal, kus lisasoojuse andmine on võimatu. NB! Jäätumiskindlat betooni ei soovitata kasutada kandvate konstruktsioonide valamisel ja ei tohi kasutada külmakindla (XF) või veetiheda (W) betooni valamisel. Jäätumiskindel betoon võib sõltuvalt segu temperatuurist kaotada kiiresti oma töödeldavuse.

Kivinemise kiirendajaga betoon

Lisand kiirendab betooni kivinemist ja suurendab betooni algtugevust (3…4 päeval)10-20%. Kiirendajaga betoon ei ole jäätumiskindel s.t. kivineva betooni temperatuur peab olema >+5°C.

Mahus paisuv betoon

Mahus paisuvat betooni kasutatakse injektsioon-, surve- ja järelvalul tihendussegudena. Betoon tuleb paigaldada hiljemalt 30 minuti jooksul pärast paisutava aine lisamist. Betooni kvaliteedi tagamiseks ei tohi koorma maht olla suurem kui 2,0 m³. Valmistatakse betooni kuni klassini C 25/30. Ei saa valmistada külmakindlaid ja veetihedaid betoone.


 

Kvaliteetse betoonkonstruktsiooni vältimatuks eelduseks on üldtunnustatud paigaldamis- ja hooldusnormidest kinnipidamine.

Küsi pakkumist Esita tellimus