Meilt on võimalik tellida nii värske betoonisegu kui ka kivinenud betooni kvaliteedikontrolli. Koostöös meie akrediteeritud partneritega osutame järgnevaid laboriteenuseid:

 • BetoPlus (betooni tugevusarengu ennustamine konstruktsioonis)
 • BetoPlus (betooni tugevuse hindamine konstruktsioonis)
 • Kiudbetooni projekteerimine
 • Katsekehade valmistamine tehases
 • Katsekehade valmistamine objektil
 • Katsekehade katsetamine laboris
 • Survetugevuse kontroll mittepurustava meetodiga (põrkearvu määramine Schmidt-i vasaraga)
 • Survetugevuse kontroll konstruktsiooni puursüdamike katsetamisega
 • Konsistentsi (töödeldavuse) kontroll objektil
 • Metallkiu koguse kontroll objektil
 • Õhusisalduse kontroll objektil
 • Betooni temperatuuri mõõtmine objektil
 • Veetiheduse kontroll
 • Külmakindluse kontroll

Lisainfo:

Martin Trossek

Martin Trossek

Betooni kvaliteedijuht

Mobiil: 50 28 681

martin.trossek@rudus.ee