MENÜÜ

Betooni standardid

Selleks, et ehitustel kasutatava betooni omadused oleksid kontrollitavad ja üheselt arusaadavad nii ehitajale, projekteeriale, kui ka tellijale on loodud standardid.

Kõik all-loetletud standardid leiate Eesti standardikeskuse kodulehelt jaotisest “Leia standard” http://www.evs.ee/pood

 

BETOONISEGU

EVS-EN 206:2014 BETOON. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus.
EVS-EN 206-9:2010 BETOON. Osa 9: Täiendavad nõuded isetihenevale betoonile (ITB).

EVS-EN 12350 Betoonisegu katsetamine
Osa 1:2009 Proovide võtmine.
Osa 2:2009 Vajumiskatse.
Osa 3:2009 Vebe katse.
Osa 4:2009 Tihendatavusaste.
Osa 5:2009 Valguvuskatse.
Osa 6:2009 Tihedus.
Osa 7:2009 Betoonisegu õhusisaldus – rõhumeetodid.
Part 8:2010 Self-compacting concrete – Slump flow test.
Part 9:2010 Self-compacting concrete – V-funnel test.
Part 10:2010 Self-compacting concrete – L box test.
Part 11:2010 Self-compacting concrete – Sieve segregation test.
Part 12:2010 Self-compacting concrete – J-ring test.

EVS-EN 12390 Kivistunud betooni katsetamine
Osa 1:2002+AC:2004 Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded.
Osa 2:2009 Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine.
Osa 3:2009+AC:2011 Katsekehade survetugevus.
Osa 4:2002 Katsemasinatele esitatavad nõuded
Osa 5:2009 Katsekehade paindetõmbetugevus.
Osa 6:2009 Katsekehade lõhestustõmbetugevus.
Osa 7:2009 Kivistunud betooni tihedus.
Osa 8:2009 Surve all oleva vee sissetungimissügavus.
CEN/TS 12390-9:2006 Freeze-thaw resistance. Scaling.
CEN/TS 12390-10:2007 Determination of the relative carbonation resistance of concrete.
CEN/TS 12390-11:2010 Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectorial diffusion.

EVS-EN 12504 Konstruktsiooni betooni katsetamine
Osa 1:2009 Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse.
Osa 2:2012 Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine.
Part 3:2005 Determination of pull-out force.
Part 4:2004 Determination of ultrasonic pulse velocity.

EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine.
§ 8.5 Hooldamine ja katsmine

EVS-EN 13791:2007 Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes.

 

KIUDBETOON

EVS-EN 14650:2006 Betoonvalmistooted. Tehase tootmisohje üldreeglid metallkiudbetooni tootmisel.

EVS-EN 14651:2005+A1:2007 Metallkiudbetooni katsemeetodid. Paindetõmbetugevuse määramine [proportsionaalsuspiir (LOP), jääkpaindetugevus].

EVS-EN 14721:2005+A1:2007 Metallkiudbetooni katsemeetodid. Metallkiudude sisalduse määramine betoonisegus ja kivistunud betoonis.

EVS-EN 14845 Betoonis kasutatavate kiudude katsemeetodid.
Osa 1:2007 Etalonbetoon.
Osa 2:2006 Mõju betoonile.

EVS-EN 14889 Betoonis kasutatavad kiud.
Osa 1:2006 Teraskiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus.
Osa 2:2006 Polümeerkiud. Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavus.

Küsi pakkumist Esita tellimus