MENÜÜ

BetoPlus – tugevuskontroll

Rudus AS pakub ehitajatele betoneerimistööde planeerimisel ja lõpptulemuse kontrollimisel abivahendit – BetoPlus programmi. BetoPlus on betoneerimistööde juhtimiseks loodud arvutiprogramm Windows keskonnas, mille abil saab planeerida ja kontrollida erinevate betoonkonstruktsioonide tugevusomaduste käitumist muutuvates kivinemiskeskonna tingimustes. BetoPlus kontrollib ja analüüsib betoonkonstruktsiooni soojus- ja kivinemisprotsesse, temperatuuri ning betooni küpsusastet soovitud ajahetkel.

Betooni tugevuse hindamine konstruktsioonis

BetoPlus-ga on võimalik igal ajahetkel kontrollida objektil betoonkonstruktsiooni tugevust. Konstruktsiooni paigaldatud anduritega mõõdetud ja andmelogeri poolt salvestatud temperatuuride näidud sisestatakse BetoPlus programmi ning nende põhjal arvutatatud tugevusgraafik saadetakse tellijale. Andmelogeri kasutamine kindlustab täpsete mõõtmistulemuste pideva talletamise ehitajat huvitava perioodi jooksul.

Peamised tugevusest sõltuvad suurused, mis ehitajad huvitavad:

Eelplaneerimine

Kivinemisprotsessi kontrollisüsteem võimaldab ehitajal:

BetoPlus programmi lähteandmeteks on:

Nagu eeltoodust järeldada võib on BetoPlus tõhusaks töövahendiks betoneerimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. BetoPlusi kasutamisel on võimalik enne tööde algust leida nii ajaliselt kui ka majanduslikult optimaalseim tehnoloogiline variant. Samuti on võimalik ehitustööde käigus igal ajahetkel saada mitmekülgne ülevaade betoonkonstruktsioonide kvaliteedist.

 

betooni tugevustkontroll

 


Lisainfo:

Küsi pakkumist Esita tellimus