Rudus AS pakub ehitajatele betoneerimistööde planeerimisel ja lõpptulemuse kontrollimisel abivahendit – BetoPlus programmi. BetoPlus on betoneerimistööde juhtimiseks loodud arvutiprogramm Windows keskonnas, mille abil saab planeerida ja kontrollida erinevate betoonkonstruktsioonide tugevusomaduste käitumist muutuvates kivinemiskeskonna tingimustes. BetoPlus kontrollib ja analüüsib betoonkonstruktsiooni soojus- ja kivinemisprotsesse, temperatuuri ning betooni küpsusastet soovitud ajahetkel.

Betooni tugevuse hindamine konstruktsioonis

BetoPlus-ga on võimalik igal ajahetkel kontrollida objektil betoonkonstruktsiooni tugevust. Konstruktsiooni paigaldatud anduritega mõõdetud ja andmelogeri poolt salvestatud temperatuuride näidud sisestatakse BetoPlus programmi ning nende põhjal arvutatatud tugevusgraafik saadetakse tellijale. Andmelogeri kasutamine kindlustab täpsete mõõtmistulemuste pideva talletamise ehitajat huvitava perioodi jooksul.

Peamised tugevusest sõltuvad suurused, mis ehitajad huvitavad:

 • lahtirakestamise tugevus
 • järelpingestamise jaoks vajaliku tugevuse saavutamine
 • koormamise võimalikkus
 • lisasoojendamise vajalikkus (millal võib lõpetada)

Eelplaneerimine

Kivinemisprotsessi kontrollisüsteem võimaldab ehitajal:

 • valida sobiliku betooniklassi, vormi, hooldusmeetodi ja -kestvuse
 • valida õiget lahtirakestamise aega
 • planeerida vormikasutust
 • hinnata konstruktsiooni külmasildade mõju
 • määrata soojendamis- ja katmisvajadus
 • valida optimaalsed hooldusmeetodid
 • valida õige vormitüüp
 • valida õige betooniklass ja massi temperatuur
 • määrata konstruktsiooni eri osade maksimaalset temperatuuri, temperatuuri erinevusi ja muutusi
 • ennustada liiga kõrgeid temperatuure ning nendest tingitud pragunemisriski ja tugevuskao määrasid

BetoPlus programmi lähteandmeteks on:

 • konstruktsiooni betooniklass (koostis)
 • konstruktsiooni mõõdud ja kuju
 • olemasolevate ümbritsevate konstruktsioonide parameetrid
 • vormi tüüp
 • isolatsioonimaterjalid
 • fikseeritud või arvatavad ilmastiku parameetrid – temperatuur, tuul
 • võimalikud lisasoojendamised
 • soovitud lahtirakestamise (vm) tugevused ja temperatuuripiirangud

Nagu eeltoodust järeldada võib on BetoPlus tõhusaks töövahendiks betoneerimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. BetoPlusi kasutamisel on võimalik enne tööde algust leida nii ajaliselt kui ka majanduslikult optimaalseim tehnoloogiline variant. Samuti on võimalik ehitustööde käigus igal ajahetkel saada mitmekülgne ülevaade betoonkonstruktsioonide kvaliteedist.

 

betooni tugevustkontroll

 


Lisainfo:

Martin Trossek

Martin Trossek

Betooni kvaliteedijuht

Mobiil: 50 28 681

martin.trossek@rudus.ee